DSC01715
DSC01730
DSC01756
DSC01748

Thông Ốp tưởng hay thông ván sàn là sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi và số lượng lớn tại thị trường, với những công dụng đa dạng, sử dụng làm ốp tường cho nhà, văn phòng, phòng xông hơi, sàn…

Tại kho của Gỗ An Lạc thông đã được làm hèm

error: Content is protected !!