DSC01652
DSC01652
DSC01657
DSC01643

Thông xẻ, chưa dong cạnh, được nhập khẩu nguyên kiện từ Đức, bản rộng, ít mắt chất lượng cao. Sử dụng vào nhiều công việc

error: Content is protected !!