GỖ THÔNG ĐỨC

KẾT CẤU VỮNG CHẮC, GIÁ THÀNH PHẢI CHĂNG, THÂN GỖ LỚN, THẲNG ĐỨNG, TO TRÒN, THỚ GỖ MỊN

NHẬP KHẨU NGUYÊN KIỆN TỪ ĐỨC

Value

  • 800,000$

Tasks

  • Planning, construction, insulation

Style

  • Mediterranean